پير جماران ميگه:

از دامن زن مرد به معراج می رود.

من کی باشم که بخوام اين حرف رو تفسير کنم.اين جمله خودش داره با آدم حرف می زنه. اصلا اين جمله تفسير نداره. اين شناخت يه فاضل ايرانيه. اون رهبر فرزانه و بنيانگذاری که الان مث هر بنده ديگری منتظر روز حسابه. اما درسته که ان الانسان لفی خسر ) خسران ما کجا و خسران بندگان غير معصومی مثل امام خمينی کجا؟

/ 0 نظر / 11 بازدید