نقش پدر و مادر و حرکات و اخلاق و منش و شاکله

بسم الله الرحمن الرحیم

نقش مادر و کوچکترین عکس العمل هاش در کپی شدن اخلاق ها در کودک اش چقدر زیاده

وقتی یک مادری همیشه صبوره و همیشه ساکته چقدر متفاوته با مادری که صداش رو بلند میکنه؟ و هر چی از دهنش در میاد میگه؟

چقدر مادر در تربیت فرزند تاثیر داره خدایا

افکارش، سکنات، طرز برخوردش طرز قضاوتش و کلماتی که بکار میبره و بیان ها و گفته هاش درباره جهان اطرافش

خدایا چقدر جهان بینی یک مادر نقش در رشد و ارتقای کودک اش داره

خدا رو شکر که به ما مادر صبور عنایت کردی.

/ 0 نظر / 98 بازدید