اوج صبر اوج ایثار اوج مروت اوج مدارا

معلمی شغل انبیاست

و مادر معلم

مادر است که مسیر انبیا را کامل میکند

و شهید تربیت میکند.

الحمد لله رب العالمین.

خدایی که اگر مادر را در سیستم و چرخه ی این جهان خلق نمیکرد. همه چیز ناقص میشد.

مادری که معجزه ی بزرگ خداست و اثبات کننده ای از این بهتر برای وجود خدا یافتنی نیست.

مادری که بیم شهید شدن در زایمان دارد

مادری که با عفت با گذشت عاشق مردی میشود و زندگی را شروع میکند

مادری که در خانه کارهای تکراری انجام میدهد و اخلاص اش هزاران پله بالاتر از مردان پرواز میکند

مادری که با همه ی دغدغه اش و عشق به فرزندش دلسوز است

مادری که جا پای انبیا گذاشته و تعالیم را گرفته و منتقل میکند

مادری که میشود مادر شهید و در اوج اخلاص و ایمان و یقین است.

مادری که خواهر هم هست. دختر هم هست. و در قله ی احساس و عاطفه ظهور اسم رحمانیت و حتی اسم رحیمیت خداست.

/ 0 نظر / 167 بازدید